Kurs KPP – Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Witam Państwa!  Celem kursu KPP jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (PSP, OSP, Policji, WOPR itp.) do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi Zakładów opieki zdrowotnej.   Szkolenie trwa 66h dydaktycznych:

25 godzin teoretycznych | 41 godzin praktycznych

Kurs trwa 6 dni zakończonych egzaminem.

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie              art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Program:

 1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 5. Poszkodowany nieprzytomny
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 8. Wstrząs
 9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru
 12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Kurs zawsze dostosowujemy do wymagań kursantów. W trakcie kursów używamy takich efektów jak :

- automatycznie wypływająca sztuczna krew z ran ,

- Sztuczne rany ,

- Dym,

- symulacje w aucie oraz innych miejscach poza pomieszczeniami,

Kurs jest zakończony egzaminem państwowym z wydaniem zaświadczeń i uzyskaniu

 tytułu ratownika.

Cena : 400-450 zł / osoba   |      re certyfikacja : 150zł -190 zł / osoba

 

 

WSPÓŁPRACA !!!

Jako iż jesteśmy JEDYNĄ firmą prowadzącą szkolenia z KPP w promieniu 70 km chcielibyśmy zaproponować państwu ofertę. Jak dobrze wiadomo kurs KPP jest ważny 3 lata i należy go odnawiać po tym czasie. Okres ten jest bardzo długi i jak wiemy z własnego doświadczenia zdecydowana większość kursantów zapomina 90% wiedzy , którą zdobyli na kursie podstawowym. Ponadto wytyczne odnośnie udzielania pierwszej pomocy zmieniają się co kilka lat i należy zawsze tą wiedze uaktualniać . Dlatego chcielibyśmy przedstawić państwu ofertę stałej współpracy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przed medycznej.

 

Z naszej strony jesteśmy w stanie zaoferować :

 • Szkolenia przypominające raz w roku dla każdego strażaka posiadającego ukończony kurs KPP, ( najnowsze wytyczne ERC 2015 mówią, iż kursant po kursie przed medycznym zapamiętuję wiedze zdobytą najdłużej przez 9 miesięcy . Coroczne szkolenia przypominające są potrzebne ze względu na skuteczną pomoc poszkodowanym jednak również jest to ważny element przy kontrolach funkcjonariuszy z PSP )
 • Organizowanie kursu podstawowego oraz re certyfikacji w wybranych terminach na terenie powiatu tureckiego , ( kursanci kończą kurs w różnych terminach i często ciężko jest zebrać odpowiednio liczną grupę by takowy kurs zorganizować na miejscu. Jesteśmy w stanie zorganizować taki kurs nawet dla niewielkiej grupy osób. Jest to niezwykle duże ułatwienie dla jednostek , które nie musza się martwić by wysłać swoich druhów na kurs oddalony o kilkadziesiąt kilometrów )
 • Organizowanie co rocznych zawodów powiatowych dla jednostek OSP w KSRG                z zakresu KPP, ( zawody takie to wspaniała forma rywalizacji i sprawdzenia sprawności  w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym )

Posiadamy specjalistyczny sprzęt szkoleniowy oraz wykwalifikowaną kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie w pracy ratownika medycznego. W trakcie ponad 3 lat prowadzenia kursów KPP przeszkoliliśmy ponad 400 strażaków i ratowników wodnych na terenie województw: Kujawsko – Pomorskie, Wielkopolskie, Mazowieckie, Łódzkie oraz Warmińsko – Mazurskie.

Posiadamy zgodę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na prowadzenie kursów KPP.

Możemy pochwalić się również referencjami wydanymi przez, konsultanta ds. medycyny ratunkowej województwa Kujawsko – Pomorskiego, dr Przemysława Paciorka (współtwórcy rozporządzenia ministra Zdrowia o kwalifikowanej pierwszej pomocy z 2007r.). 

Jesteśmy profesjonalną oraz godną zaufania firmą !!!

 KONTAKT:        Tel  795-648-795     |     www.fantoman.pl       |    info@fantoman.pl                           


<< powrót

Wszystkie prawa zastrzeżone (2016). FANTOMAN Łukasz Bińkowski.
#ratownictwo medyczne, #kursy, #szkolenia, #pierwsza pomoc.