Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) + stany zagrożenia życia + AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) oraz postępowanie w urazach

Kurs obejmuje naukę resuscytacji krążeniowo – oddechowej, pierwszą pomoc w stanach zagrożenia życia, obsługę automatycznego defibrylatora zewnętrznego, a także postępowanie w przypadku urazów – m.in. zakładanie kołnierza szyjnego, pierwszą pomoc podczas wypadku samochodowego.

Pakiet zawiera:

 • Wykład nt. podstawowych zabiegów resuscytacyjnych:
 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Standaryzacja działań ratowniczych
 • Etapy udzielania pierwszej pomocy
 • Pozycja bezpieczna
 •  Ćwiczenia związane z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi
 • Ocena bezpieczeństwa
 • Ocena poszkodowanego
 • Wezwanie pomocy
 • Wykonanie pełnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej

Wykład dotyczący stanów zagrożenia życia

 • Zadławienie
 • Omdlenia
 • Epilepsja
 • Zawał serca
 • Hipoglikemia oraz hiperglikemia
 • Wstrząs
 • Zatrucia
 • Oparzenia
 • Udar mózgu
 • Ćwiczenia związane ze stanami zagrożenie życia
 • Umiejętność postępowania w stanach zagrożenia życia

Wykład dotyczący automatycznej defibrylacji zewnętrznej

 • Zagadnienia związane z mechanizmami zatrzymania krążenia i zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
 • Ćwiczenia związane z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym
 • Bezpieczne i prawidłowe zastosowanie automatycznej defibrylacji zewnętrznej

Wykład dotyczący postepowania w urazach

 • Postępowanie w podczas wypadku samochodowego
 • Upadki, urazy kręgosłupa (ze szczególną uwagą na odcinek kręgosłupa szyjnego)
 • Krwotoki
 • Złamania, amputacje

Ćwiczenia związane z postępowaniem w urazach

 • Zakładanie kołnierza ortopedycznego
 • Wykonanie urazowego badania wstępnego
 • Tamowanie krwotoków
 • Unieruchamianie złamań

 Cena: od 60 zł / osoba

(cena zależna od liczby uczestników oraz miejsca szkolenia)

Zadzwoń, napisz do nas, a obliczymy dla Ciebie koszt szkolenia!

Czas trwania kursu: 8h

(czas zależny od ilości osób uczestniczących w szkoleniu)


<< powrót

Wszystkie prawa zastrzeżone (2016). FANTOMAN Łukasz Bińkowski.
#ratownictwo medyczne, #kursy, #szkolenia, #pierwsza pomoc.