Pokazy ratownictwa i pierwszej pomocy

Pokazy są formą urozmaicenia Państwa imprezy o elementy związane z pierwszą pomocą i ratownictwem. W ramach pokazów pierwszej pomocy i ratownictwa proponujemy stworzenie punktów nauczania pierwszej pomocy i pokazów ratowniczych z udziałem profesjonalnych służb ratowniczych.

Resuscytacja krążeniowo oddechowa

Na punkcie uczestnicy uczą się podejścia do poszkodowanego, oceny jego stanu, wezwania pomocy, oraz resuscytacji krążeniowo oddechowej dzieci i dorosłych wg. aktualnych wytycznych. Osoby przybywające do tego stanowiska uczą się układania poszkodowanego w różne pozycję np. pozycję boczną, przekręcanie bezpieczne z brzucha na plecy, oraz zasad postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym.

Pierwsza pomoc w wypadkach komunikacyjnych

Na punkcie uczestnicy uczą się prawidłowego zabezpieczenia miejsca zdarzenia pod kątem wypadków komunikacyjnych, oceny stanu poszkodowanego w samochodzie i ewakuacji z niego. Punkt wyposażony jest w okulary, które symulujące widzenie pod wpływem alkoholu. Uczestnicy uczą się udzielać pierwszej pomocy w przypadku zadławienia, drgawek, ataku serca, omdlenia, oraz ewakuują się różnego rodzaju sposobami. W ramach ewakuacji wykorzystywana jest deska ortopedyczna i nosze płachtowe.

Poszkodowany urazowy

Osoby przybywające na punkt uczą się postępowania w przypadku najczęściej spotykanych urazów. Zakłądają różnego rodzaju opatrunki i unieruchomienia. Co pewien czas przygotowywana jest pozoracja ratownicza z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji urazów, gdzie uczestnicy udzielają pierwszej pomocy. Uczestnicy ćwiczą użycie gaśnic, koca gaśniczego i działania w zadymieniu. Na punkcie występuje również spartakiada pożarnicza na której uczestnicy przebierają się w dwóch grupach na czas w ubranie strażackie i pokonują tor przeszkód.


<< powrót

Wszystkie prawa zastrzeżone (2016). FANTOMAN Łukasz Bińkowski.
#ratownictwo medyczne, #kursy, #szkolenia, #pierwsza pomoc.