System pierwszej pomocy w firmie

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku (Dz. Ustaw Nr 129 Poz. 844) i Kodeks pracy (Art., 233), w których ustawodawca podaje jakie warunki pracodawca powinien spełnić związane z pierwszą pomocą:

 1. Zorganizowanie punktów pierwszej pomocy i apteczek w porozumieniu z osobą sprawująca opiekę nad zakładem.
 2. Przekazanie punktów pierwszej pomocy i apteczek pracownikom odpowiedzialnym za udzielanie pierwszej pomocy.
 3. Przeszkolenie osób w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne                                                                                                                                                                       

  Jeżeli kontrola stwierdzi niedopełnienia w tej kwestii, pracodawca musi wiedzieć, iż inspektor pracy nakaże mu dopełnić obowiązek w zakresie uzupelnienia odpowiednich środków do udzielania pierwszej pomocy. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 283 § 1 K.p., kierownictwo ponosi odpowiedzialność  za nieprzestrzeganie przepisów lub zasad BHP. Grzywna może wynieść w takim wypadku od 1000 do  30 000 zł.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy a szkolenie BHP

Każdy pracownik w firmie przechodzi szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas BHP. 

Jest to jednak szkolenie bardzo ubogie w wiele informacji oraz ćwiczeń praktycznych. Dlatego zachęcamy do szczegółowych szkoleń by pracownik potrafił pomóc innym w potrzebie a nie tylko posiadał zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

 

Procedura tworzenia systemu pierwszej pomocy w firmie

 1. Analiza terenu i powierzchni zakładu
 2. Określenie zagrożeń wynikających ze specyfiki zakładu
 3. Wytypowanie grupy osób , które będą odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy
 4. Cykl szkoleń
 5. Wdrażanie procedur 
 6. Montaż apteczek i rozmieszczenie miejsc udzielania pierwszej pomocy
 7. Kontrola sprzętu
 8. Szkolenia przypominające 
 9. Promocja bezpiecznej pracy

Grupa ratownicza 

By zapewnić jak najwyższy standard i jakość udzielania pierwszej pomocy konieczne jest wyodrębnienie grupy osób , która w razie zagrożenia będzie odpowiedzialna za fachowe udzielenie pierwszej pomocy. 

Korzyści , które daje system pierwszej pomocy

 1. Wypełnienie obowiązków prawnych
 2. Profesjonalna opieka nad pracownikami
 3. Wzrost poczucia bezpieczeństwa przez pracowników
 4. Wzrost atrakcyjności firmy 
 5. Promocja zakładu , który dba o zdrowie i życie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Zachęcamy do współpracy !!!!!!

<< powrót

Wszystkie prawa zastrzeżone (2016). FANTOMAN Łukasz Bińkowski.
#ratownictwo medyczne, #kursy, #szkolenia, #pierwsza pomoc.